Văn hóa doanh nghiệp

Một trong những yếu tốt cốt lõi làm nên thành công của Phong Hoàng chính là văn hoá doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp được gói gọn trong 3 từ “Bình đẳng – Cởi mở – Sáng tạo”

Bình đẳng: Không có sự chỉ đạo, áp đặt giữa các thành viên trong công ty. Không ép buộc, trèo kéo khách hàng. Luôn lắng nghe và xử lý hài hoà mọi công việc.

Cởi mở: Mở rộng mối quan hệ, coi đối tác, khách hàng là 1 bộ phận quan trọng của công ty. Không có biên giới phân biệt, so sánh….

Sáng tạo: Luôn nhìn nhận công việc theo một góc nhìn mới nhằm thúc đẩy sự tư duy sáng tạo. Sự kết hợp của kinh nghiệm lâu năm và học hỏi cái mới đã tạo nên những sáng kiến vô cùng độc đáo.